top of page
sdsdasdasdasdasdadadasda.jpg

 

 

پوهنځی اقتصاد پوهنتون دنیا، تصدیق کیفیت نهاد آموزش عالی تجارت بین المللی (IACBE) را دریافت کرده است. برای مشاهده جزئیات در لینک ذیل مراجعه کنید.

 

IACBE، توسط CHEA (شورای اعتباربخشی تحصیلات عالی) بالاترین نهاد تصدیق کیفیت در ایالات متحده و وزارت آموزش این کشور شناخته شده است.

 

 

پوهنتون دنیا نخستین نهادی علمی است که چهار تصدیق  کیفیت بین المللی را کسب کرده است. اکریدیشن های پوهنتون دنیا قرار ذیل است: AACSB، ACBSP، IACBE و ASIC.

 

وضاحت عمومی دست آورد های محصلان 2019-2020

 

وضاحت عمومی دست آورد های محصلان 2018 – 2019

 

وضاحت عمومی دست آورد های محصلان 2017 – 2018

 

وضاحت عمومی فورم آموزشی محصلان 2016 – 2017

 

وضاحت عمومی فورم آموزشی محصلان2015 – 2016

 

وضاحت عمومی فورم آموزشی محصلان2014 – 2015

برای مشاهده معلومات راجع به عضویت پوهنتون دنیا در IACBE، به لینک ذیل مراجعه نمایید  لطفا  اینجا را کلیک کنید.

IACBE_logo_Accredited_2color_Horiz-min.j
bottom of page