top of page
job opportunity.jpg
فرصت‌های کاری در پوهنتون دنیا!

ما مشتقانه از آموزش با کیفیت و معیاری در سراسر افغانستان حمایت می‌کنیم. از همین‌رو، محیطی را فراهم ساخته ایم، تا شما در آن رشد نماید. مسائل جدیدی را تجربه ‌کنید و با فضایی جدید، آشنا شوید.

 

هم‌چنین، ما فضای کاری را ساخته‌ایم، تا در آن، استعدادها خود به‌خود مشخص و برجسته می‌شود. با ما بپیوندید؛ این کار به شما فرصت خواهد داد تا کار گروهی را تجربه کنید و با اشخاصی کار کنید که متعهد و متخصص اند.

 

پوهنتون دنیا، بیش از 100 کارمند در بخش‌های خود استخدام نموده است. ما به افراد متخصص و آموزش ‌دیده فرصت می‌دهیم، تا باشد به فردای بهتر در کشور نایل شویم. اگر به دنبال فرصت کاری مناسب هستید، پوهنتون دنیا مطلوب ‌ترین نهاد برای شماست. در پوهنتون دنیا، ما بهترین استعدادهای افغانستان را جذب می ‌کنیم که در زمینه خود حرفه‌ای‌ترین اند.

 

 

 

بست های خالی:

 

فعلا هیچ بست خالی وجود ندارد. شما میتوانید، برای فرصت های بعدی به گونه‌ی منظم صفحه کاریابی ما را دنبال کنید.

bottom of page