top of page
اصلاح شده.jpg
در باره ما:

 

پوهنتون دنیا، یک نهاد اکادمیک بین‌المللی بوده که استادانی مجربی را از کشورهای مختلف،  به‌خصوص اروپایی و امریکای شمالی با خود دارد. پوهنتون دنیا، به دلیل سهم بزرگی که در راستای رشد جامعه‌ی علمی کشور داشته، از شهرت بلندی خوردار است.

 

پوهنتون دنیا، سیمینارها و کنفرانس‌های متعددی را برای رشد ظرفیت دانشجویان خود برگزارنموده و می ‌نماید، تا میان آنچه می‌آموزند و آنچه بایست عملی شود، ارتباط برقرار شود.

پوهنځی‌های پوهنتون دنیا، از استراتیژی های کلان این نهاد پیروی می کنند؛ که ترکیبی از دیدگاه‌های هیئت رهبری، هیئت امناء، هیئت مدیره، پوهنځی‌ها، مشاوران و محصلان است.

 

پوهنتون دنیا، دارای تصدیق ‌نامه‌ی اعتبار داخلی از وزارت تحصیلات عالی و تصدیق ‌نامه‌‌ بین‌المللی از ACBSPمی باشد.

 

پوهنتون دنیا، چهار برنامه‌ی علمی را ارایه می کند: پوهنځی اقتصاد، پوهنځی حقوق با دو رشته‌ی جداگانه‌ای (حقوق -علوم سیاسی) و پوهنځی کمپیوتر ساینس. برنامه های دوره لیسانس در این پو پوهنځی‌ها به گونه‌ی کامل عملی شده و برنامه ماستری در پوهنځی اقتصاد نیز به پیش برده می‌شود. روند انتخاب استادان و محصلان در پوهنتون دنیا، بسیار متفاوت است. این مساله نشان دهنده‌ی سطح بالای کیفیت در این پوهنتون بوده، که محصلان را در پیدا کردن شغل به گونه‌ی سریع آن، قادر می‌سازد.

 

مشاوران بین‌المللی پوهنتون دنیا:

 

پوهنتون دنیا، مشاوران بیشتری را از کشورهای گوناگون؛ به خصوص کشورهای اروپایی و امریکای شمالی استخدام نموده، تا به اهداف اکادمیک خویش که همانا توانمند سازی محصلان اند، نایل شود. حضور مشاوران جهانی، فضای متفاوت و چند فرهنگی پوهنتون دنیا را گسترش داده است.

 

همین‌گونه، استادان داخلی ما نیز با چنین الگوها و زمینه هایی فعالیت دارند. آنان تجربه‌های زیادی در حوزه های آموزشی خویش دارند و فضای متفاوتی را برای محصلان ما ایجاد کرده اند.

 

فرصت‌ های یاد شده در پوهنتون دنیا، تجربه متفاوتی است که منجر به آینده بهتر محصلان ما خواهد شد.

bottom of page