top of page
013.jpg

فارغ التحصیلان پوهنتون دنیا

از سال  2009 بیشتر از 3500 محصل از پوهنتون دنیا که قبلا تحت عنوان مؤسسه تحصیلات عالی دنیا بود، فارغ‌التحصیل شده اند. مدارک تحصیلی آنها در دو مقطع (لیسانس و ماستری) بوده است. این فارغان در نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در داخل و خارج از کشور مشغول وظیفه هستند.

پوهنتون دنیا در افغانستان به مدت دوسال خدمات مشورتی را به صورت رایگان به فارغ‌التحصیلان خود ارائه می دهد.

مأموریت

مأموریت خدمات فارغ‌التحصیلان پوهنتون دنیا پیگیری امور مرتبط با فارغ‌التحصیلان و همچنان ارتباط با محصلان برحال پوهنتون است. پیشنهادات و نظریات آنان در مورد پوهنتون دنیا بسیار برای غنامندی و توسعه نهاد ارزش‌مند است.

عضو شدن

همه فارغ‌التحصیلان بدون کدام هزینه‌ی و به صورت مستقیم به شبکه فارغ‌التحصیلان ما عضو می شوند. از همین طریق، معلومات و اطلاعات میان ما و آنان شریک ساخته می شود.

مزایای عضویت

فارغ‌التحصیلان می توانند اطلاعات خود را از این طریق با ما شریک سازند. همچنین از وضعیت و فرصت‌های دیگر شغلی نیز مطلع شوند. همچنین از این طریق، فرصت کارآموزی نیز برای محصلان فعلی ما نیز ایجاد می شود.

ارتباطات

پوهنتون دنیا، در تاریخ 6 مارچ 2021م نشستی در ساعت 17:30 را در پوهنتون  برگزار می کند.

این روز فرصت آزاداندیشی و تبادل آراء و نظریات را برای محصلان ما فراهم می سازد.

توجه:

برگزاری این نشست، به شرایط عمومی بستگی دارد.

bottom of page