top of page
04 (2).jpg

اشتغال

 

پوهنتون دنیا، محصلان خود را پس از ختم دوره تحصیل شان، برای دستیابی به شغل مناسب، پشتیبانی می کند. بدین منظور، برنامه‌های درسی به صورت مرتب به روز رسانی شده و منتاسب با شرایط جامعه و بازار کار تنظیم می گردد. همچنین سمینارهایی برای محصلان جهت فهم بیشتر موضوعات و مسائل آیندۀ شغلی شان برگزار می گردد.

 

پوهنتون دنیا، ارتباط عمیقی با فارغان خود دارد. در صورت نیاز نیز، به آنان آموزش‌هایی می ‌دهد، تا در عرصه‌های کاری شان موفق‌تر عمل کنند. این خدمات، معمولا در دو سال نخست پس از فراغت ‌شان به صورت رایگان ارائه می گردد. اما پس از این دوره، خدمات و مشاوره‌های رایگان در صورت نیاز ارائه می شود.

 

در عین حال، محصلانی که علاقه‌ مند به سپری کردن دوره کارآموزی نیز باشند، این فضا را پوهنتون برای شان در نهادهای مختلف مهیا خواهد ساخت.

bottom of page