top of page
ویشن.jpg

تشکیلات:

 

پوهنتون دنیا، دارای چهار بخش مدیریتی است که به هیئت اجرایی گزارش می دهند.

 

علاوه بر آن، هیئت علمی و محصلان این نهاد نیز زیر مجموعه‌ی این بخش ها قرار می گیرند.

resize.jpg

ساختار تشکیلاتی

gouvernance.png

هیئت اجرایی:

 

هیئت اجرایی، بالاترین مرجع تصمیم گیری پوهنتون دنیا، به خصوص مسؤول تصویب تمامی تصمیم‌های استراتیژیک این نهاد، می‌باشد. هیئت همچنان پروژه‌ها و برنامه های زیربنایی نهاد را مدیریت و اجرایی می سازد.

 

این هیئت، توسط رییس و مدیران ارشد نهاد تشکیل شده است. هیئت مدیره معمولا به صورت فصلی جلسه می گیرند، مگر این که قضیه خاصی اتفاق بیافتتد. تمامی تصمیمات نهایی در پوهنتون دنیا، توسط همین بخش گرفته می شود.

 

رییس این بخش، سالانه با هیئت امنا ملاقات نموده و تمامی موارد و مسائل اساسی را با ایشان در جریان می‌گذارد.

هیئت امناء:

 

وظیفه ایشان کنترل (نظارت) ازانجام فعالیت های پوهنتون دنیا است. ایشان برنامه های کلان، امور مالی و ریاست پوهنتون را تعیین می کنند.

 

این بخش از 8 عضو تشکیل شده که یک تن از فارغان، یک تن از محصلان، یک فرد از اعضای هیئت علمی و چهار نفر از سهام داران خارجی باید باشد.

 

هیئت امناء سالانه یکبار جلسه برگزار می کنند. مگر این که مسئله خاصی اتفاق بیافتد.

هیئت علمی:

 

هیئت علمی شامل معاون علمی، رؤسای پوهنځی‌ها، استادان، نماینده‌ی تصدیق کیفیت و نماینده مالی تشکیل می شود.

 

هیئت علمی مسوولیت تمامی فعالیت های آکادمیک پوهنتون را بر عهده دارد. هیئت مدیره پوهنتون حداقل سال دوبار از فعالیت ها و عملکردهای این بخش نظارت نموده و برخی از سیاست های حمایوی را برای این بخش، روی دست می گیرند.

 

هیئت تحقیقاتی:

 

این هیئت شامل معاون تحقیقات، مدیریت مرکز تحقیق، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران می شود.

 

این هیئت مسئول تمامی امور تحقیقی و در عین حال، با مسائل تصمیم گیری و بودجه در موضوعات مرتبط است.

 

جلسات این بخش به صورت نوبتی برگزار می شود. این مسئله نشان دهنده آن است که امور مرتبط با این بخش، منظم و بر اساس مأموریت پوهنتون در حال اجرا است.

تضمین کیفیت:

 

این بخش از مسؤول تضمین کیفیت، مدیر عملیاتی و بخش آکادمیک تشکیل می شود.

 

این بخش به هیئت اجرایی گزارش می دهد و تمامی امور تضمین کیفیت پوهنتون را در راستای اعتلای نهاد بر عهده دارد. درکنار سایر مسائل، به تشکیل و مسائل کیفی نهاد نیز توجه دارد.

هیئت اداری:

 

این هیئت شامل معاون اداری، مدیر اداری و مدیر روابط عمومی می باشد.

 

این بخش متضمن کیفیت مسائل اداری برای مراجعین است و به خصوص مسوولیت بخش مالی، زیربناها، بازاریابی و رضایت محصلان و استادان را بر عهده دارد.

 

تمامی این بخش ها، سالانه به هیئت اجرایی گزارش خود را نهایتا تا 31 جنوری سال جدید ارسال می کنند. هدف از این گزارش ها آن است، که هیئت اجرایی اطمینان حاصل کنند تا همه امور به درستی به پیش می رود.

 

شورای پوهنځی ها:

 

این شورا توسط سه نماینده‌ی بخش آکادمیک و سه نماینده از محصلان تشکیل شده است.

 

این شورا، در باره آنچه که از سوی اعضای هیئت علمی و محصلان مطرح می شود، بحث و گفتگو می کنند. این مساله نشان دهنده آن است که امور علمی به درستی پیش می رود.

 

دوبار در سال، جلسه‌ی این شورا در پایان هر سمستر برگزار می گردد و گزارش آن به معاون علمی ارسال می گردد.

انجمن محصلان:

 

این بخش، شامل نمایندگان محصلان و مسؤول  بخش محصلان پوهنتون است.

 

این انجمن، برای محصلان فرصت ایجاد می کند، تا بتوانند در زمینه های مختلف؛ از جمله امور علمی و تدریسی خود اظهار نظر کنند. پوهنتون دنیا این فرصت را برای همه محصلان ایجاد نموده و کوشش می کند، تا دیدگاه های آنان را در تصمیم گیری های خود شریک سازد.

 جلسه‌ های این انجمن، سالانه دو بار و در پایان هر سمستر برگزار می گردد. در نهایت گزارشی را به بخش مربوطه ارائه می کنند.

bottom of page