top of page
0018 (2).jpg

امور بین المللی:

 

ما برنامه هایی در زمینه‌های همکاری و تبادل محصلان و استادان با برخی از کشورهای جهان را داریم.

هدف اصلی برنامه های ما، رشد استعدادها و همکاری میان پوهنتون هاست. این کار، نه تنها به ظرفیت سازی و توانمند سازی می انجامد، بل به رشد برنامه های تحقیقاتی، بهبود مناسبات اداری و مستند سازی می‌انجامد. با توجه به توافقنامه های بین المللی، زمینه رشد و اعتلای محصلان بیشتر فراهم خواهد شد.

bottom of page