top of page
07 - Copy.jpg

لیسانس در ادارۀ تجارت:

 

توضیحات عمومی:

 

برنامه لیسانس اداره تجارت (BBA)  درزمینه های مدیریت، استراتیژی شرکت‌ها ، نهادهای اقتصادی ، حساب‌داری ، تجزیه و تحلیل مالی ، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و امور مالی را در بر می گیرد.

 

اهداف:

 

بهبود توانایی محصلان برای کسب دانش در رشته‌های علوم مدیریتی، با توجه به سیستم آموزشی مبتنی بر مشارکت فعال انجام می گیرد.

 

فرصت‌ها:

 

این برنامه، مهارت های اساسی و لازم  را، که در موقف (سمت) مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی ضرور است، به محصلان آموزش می‌دهد.

 

نتایج یادگیری:

 

آشنایی با مفاهیم و کارکرد‌های اساسی اداره و تجارت؛

 

 تجزیه و تحلیل پروسه تصمیم گیری مالی، با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری و کمی؛

 

 تطبیق مهارت‌های ارتباطی موثر در محیط کسب و کار؛

 

فراگیری نظریه‌ها و مدل‌های تجارت و اجرای آن مهارت‌ها در پروسه تصمیم گیری در تجارت؛

 

توضیح اصول اخلاق تجارت و مسؤولیت شرکت‌های بین المللی؛

 

فراگیری مهارت های اساسی، فراهم آوری زمینه‌ی نوآوری و توسعه تجارت؛ با توجه به درک درست از محیط خارجی و داخلی اداره؛

bottom of page