top of page
Covid 19
ویروس کرونا یا کووید-19

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضع اقدامات و تدابیر وقایوی توسط حکومت افغانستان، ما می خواهیم بر اهمیت اقدامات مذکور که علائم نصب شده آن در سراسر دانشگاه نیز وجود دارد، تأکید کنیم. این مقررات برای همه دانشجویان، اساتید ، کارکنان و بازدیدکنندگان اعمال می شود.

 

بازدید کنندگان:

 1. تمام بازدیدکنندگان از دانشگاه باید از ماسک استفاده نمایند.

 2.  هنگام ورود به دانشگاه از ماده ضد عفونی کننده استفاده نمایند.

 3. مکان کاری خویش را پاک و تمیز نگهدارند.

 4. آنها باید تمام وسایل شخصی خویش را باخود ببرند.

 5. هیچ نشست ی با بیش از پنج نفر برگزار نگردد.

 6. از دست دادن و تماس نزدیک با افراد دیگر خودداری کنید.

 7. با افراد دیگر 2 متر فاصله داشته باشید.

همه ملاقات ها باید پس از تعیین وقت  انجام شود. تأیید از طریق پست الکترونیکی و پیام حاضر به عنوان پیوست ارسال می شود.

محصلان :

دانشجویان باید ماسک و همچنین یک مایع ضد عفونی کننده برای دستها و استفاده های عمومی استفاده کنند و اقدامات کلی را اعمال کنند:

 1. در داخل صنوف باید از ماسک استفاده شود.

 2. دستان خود را با دقت و مرتب با آب و صابون مایع بشویید، یا دستان خود را ضد عفونی کنید.

 3. در یک دستمال کاغذی یا داخل آرنج خود سرفه کنید و عطسه کنید.

 4. دستمالهای کاغذی دست دوم را در سطل آشغال بسته ای دور بریزید ، سپس دستان خود را با دقت با آب و صابون بشویید:

 5. از دست دادن و تماس نزدیک با افراد دیگر (چه در داخل و چه در خارج از دانشگاه) خودداری کنید.

 6. با افراد دیگر 2 متر فاصله داشته باشید.

 7. هیچ موادی را با یکدیگر شریک نسازید.

 8. دراخیر صنف خود را تمیزکنید. ضد عفونی کننده ها در هر صنف موجود است.

 9. در صورت بروز علائم COVID-19 ، در خانه بمانید ، دانشگاه را مطلع کرده و خود را آزمایش کنید.

 10. در صورت بیماری ، دانشگاه را مطلع کرده و دستورالعمل های پزشک را دنبال کنید.

 11. در صنوف ، هنگام تعطیلات و بیرون شدن از دانشگاه ، به توصیه های فاصله اجتماعی صادره از DUA احترام بگذارید.

 12. در پایان هرصنف ، دانشکده باید حداقل 20 دقیقه پنجره ها را باز کند.

 13. مواد الکترونیکی ، دستگیره درها ، زینه ها به طور منظم تمیز  شوند.

 14. این معیار برای دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و اداری قابل اجرا است.

 15. این قوانین فقط وقتی صنوف در دانشگاه برگزار می شود اعمال می شود.

 16. برای اطلاعات دقیق در مورد ویروس کرونا ، لطفاً به وب سایت وزارت صحت عامه مراجعه کنید

bottom of page