top of page

لیسانس در حقوق

 

معلومات عمومی:

این رشته، کلیاتی از رشته حقوق را به ‌صورت گسترده برای محصلان ارائه می‌دهد.

 

محصلان این رشته، مباحثی از قبیل مسائل حقوق مدنی، سیستم‌های حقوقی، حقوق خصوصی، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل، حقوق مالی و اداری، حقوق جزا، حقوق اداری و فلسفۀ حقوق را در بر می‌گیرد.

 

اهداف:

این برنامه، به محصلان این امکان را می‌دهد که فهم ویژه‌ای نسبت به مسائل حقوقی، به ‌خصوص مسائل مرتبط با حقوق افغانستان پیدا کنند. محورهای اصلی این حوزه را، آموزش ببینند. در کنار فراگیری محورهای اساسی، برخی از برنامه‌های جانبی را نیز داشته باشند، تا در کنار مطالعات موردی، مباحثه و گفت‌وگو، مسائل را به گونۀ تخصصی دنبال کنند.

فرصت‌ها:

فارغان این رشته، فرصت دارند تا در حوزه‌های مختلف مرتبط با رشته حقوق، دسترسی و صاحب وظیفه شوند. مشاغلی در بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های حساب‌داری، نهادهای دولتی و غیردولتی و پوهنتون‌ها. همچنین می‌توانند در برنامه‌های تحصیلات تکمیلی این رشته نیز اقدام نمایند.

 

نتایج آموزشی:

 

کسب مهارت‌های فکری و تفکر انتقاد؛

 

مهارت در زبان حقوقی؛

 

شناخت سیستم حقوقی افغانستان و رویه‌های آن؛

 

شناسایی اصول خط‌ مشی سازی؛

 

ارزیابی مسائل کلیدی در سیستم حقوق داخلی کشور؛

 

یافتن روش‌های مناسب و دقیق برای معضلات حقوقی؛

 

استفاده از دانش جدید و مؤثر در قبال واقعیت‌های زندگی؛

bottom of page