top of page

لیسانس در روابط بین‌الملل

 

توضیحات عمومی:

دانشمندان علوم سیاسی، در طول تاریخ تکوین این رشته به مطالعۀ دولت و کنش‌های مرتبط با حکومت پرداخته‌اند. برخی از زیر مجموعه‌های این حوزۀ مطالعاتی عبارت اند از: سیاست و حکومت، سیاست‌ و حکومت مقایسه‌ای، روابط بین‌الملل، نظریه‌های سیاسی، اداره عامه، قانون اساسی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، امنیت بین‌الملل، مطالعات افغانستان، بروکراسی عمومی و روندهای سیاسی است. مطالعۀ رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل برای دانشجویانی که در سطوح مختلف خواهان اجرای وظیفه می‌باشند، ارزش‌مند است. زیرا این رشته کمک می‌کند تا میان ایده‌ها و اقدامات سیاسی ارتباط برقرار کرد.

 

اهداف:

هدف اساسی این رشته تحصیلی، رشد مهارت‌هایی است که در عرصۀ سیاست، به فهم دولت و تعیین برخی سیاست‌ها می‌انجامد. همچنین نقش سیاست‌ها در توسعه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

این رشته همچنین به مطالعۀ نحوۀ اتخاذ سیاست خارجی دولت‌ها، نحوه نگرش آن‌ها در جهان پیچیده و جهانی‌شده، حاکمیت جهانی و روش‌های حکومت‌داری می‌پردازد.

 

فرصت‌ها:

خبرنگاری، تحلیل‌گر مسائل سیاسی، پژوهشگر، کارمند دولتی، کارمند نهادهای غیردولتی (NGO)، مدیر برنامه‌ها، مدیر ارتباطات، مشاور و استاد پوهنتون.

 

نتایج آموزش:

تأثیر فضا و الگوهای جهانی‌شدن را بر سیاست‌های ملی درک می‌کنید.

قادر به فهم مسائلی جدیدی چون گرم شدن اقلیمی، تغییرات جمعیتی و بحث مهاجرت خواهید شد.

توانایی فهم مشروعیت و اقتدار دولت‌ها و در عین حال چگونگی سقوط آن‌ها را به‌خصوص با توجه به سیاست‌های کشور و اهمیت قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی خواهید داشت.

 

حداقل، دانش ابتدایی برای فهم مسائل کلان و پیچیدۀ رشته علوم سیاسی را پیدا خواهید کرد.

همچنین قادر به درک بهتر وضعیت دولت‌ها در نظام بین‌الملل و قوانین اساسی آن‌ها خواهید شد.

bottom of page