top of page
drgdfgdfgfdhfdhdfh.jpg

 

پوهنتون دنیا، عضو AACSB (انجمن پیشرفته‌ترین پوهنځی های تجارتی) نیز می باشد. این سازمان، از جمله معتبرترین سازمان های امریکایی است.

 

پوهنتون دنیا،  افتخار دارد که به عنوان نخستین عضو سازمان  AACSB از افغانستان می باشد. این عضویت نشان دهنده کیفیت و ارزش نهاد تحصیلی دنیا است.

 

پوهنتون دنیا، نخستین نهاد علمی است که تصدیق های کیفیت بین المللی را دارا می باشد. این نهاد در حال حاضر چهار تصدیق بین المللی را داراست: AACSB، ACBSP، IACBE و ASIC.

 

انجمن پیشرفته‌ترین پوهنځی های تجارتی

 

این سازمان، بزرگترین شبکۀ آموزش مسائل تجارتی در جهان می باشد. همچنان کوشش می کند که محصلان، پوهنتون‌ها و حرفۀ تجارت را به هم متصل نماید. این سازمان بین‌المللی، یک سازمان غیرانتفاعی بوده که توسط برخی از داوطلبان این عرصه پایه‌گذاری شده و فعالیت‌های آن در عرصه‌های تضمین کیفیت نهادهای آموزشی تجارت، آخرین اطلاعات در مورد کسب و کار، رهبری و توسعه می باشد.

bottom of page