top of page
Search

نخستین دور فراغت محصلان قشر اناث وزارت دفاع ملی از پوهنتون دنیا جشن گرفته شد

Updated: Dec 30, 2020

این محفل با اشتراک هیئت رهبری پوهنتون دنیا، معاونان، جنرالان و افسران محترم وزارت دفاع ملی، استادان، فارغ التحصیلان و خانواده های شان امروز سه شنبه 15 میزان در تالار وزارت دفاع ملی برگزار گردید. پروفیسور جاوید سنگدل موسس و رییس عمومی پوهنتون دنیا در پیامی فراغت محصلان را تبریک گفته و از تلاش های این بانوان نظامی قدردانی نمود. آقای سنگدل تعهد سپرد که این نهاد آموزشی از هیچ نوع سعی وتلاش در راستای کمک به جوانان به خصوص بانوان نظامی دریغ نخواهد ورزید.عبدالرحیم سعیدی رئیس اجرایی پوهنتون دنیا ضمن عرض تبریکی به فارغ التحصیلان و خانواده های شان بر اهمیت و ضرورت دانش ورزی و فراگیری تحصیلات عالی در کشور تاکید نمود. آقای سعیدی رشد وتوسعه کشور را وابسته به تعلیم وتحصیل دانسته از حکومت و مردم افغانستان خواست که در عرصه معارف و تحصیلات خویش سرمایه گذاری نمایند تا به رفاه و آسایش دست یابند. او از فارغان خواست تا از اندوخته های دوره تحصیلی خویش در راستای خدمت به میهن عزیز استفاده نمایند.محترمه بی بی گل بانوی اول کشور نیز در پیام ویدویی فراغت محصلان را مبارک باد گفته دانش اندوزی و تخصصی سازی زنان را برای رشد و پیشرفت کشور مهم تلقی نمود.درعین حال، شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی ضمن ستایش از پوهنتون دنیا، فراگیری تحصیلات عالی و تخصصی بانوان را برای آینده درخشان و مترقی کشور مهم و ارزنده تلقی کرده گفت” برای ثبات وتوسعه کشور باید ذهنیت های جنگی را به افکارصلح آمیز مبدل سازیم.”منیره یوسف زاده معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی خطاب به فارغ التحصیلان گفت” شما باید با استفاده از قلم خود منحیث شخصیت های تاثیرگذار در جامعه باشید و برای آبادی کشور بیشتر از دیگران تلاش کنید.” یوسف زاده درجریان سخنانش از پوهنتون دنیا بابت همکاری در راستای تخصصی سازی منسوبین وزارت دفاع ابراز سپاس وامتنان نمود.همچنان،مسکا کریمی رییس حقوق بشر وانسجام جندر وزارت دفاع ملی ضمن عرض مبارک باد به فارغ التحصیلان از پوهنتون دنیا اظهار سپاس و خرسندی نمود که جهت رشد ظرفیت های محصلان تلاش های فراوانی را به خرچ داده است. درجریان برنامه، وزارت دفاع ملی نیز با اهدای تقدیرنامه ها از رییس ومعاونین و هیٔت امنأی پوهنتون دنیا از کارکرد وزحمات این پوهنتون تقدیر بعمل آورد.


24 views0 comments

コメント


bottom of page