top of page
Search

ده ها تن از ژورنالیستان تصدیق پذیرش بورسیه های تحصیلی مقاطع لیسانس و ماستری را دریافت کردند

Updated: Dec 30, 2020

برنامه ی بورسیه تحصیلی برای ژورنالیستان که به ابتکار پروفیسور جاوید سنگدل مؤسس و رئیس عمومی پوهنتون دنیا به منظور تقدیر از خبرنگاران کشور طرح و راه اندازی شده است، طی آن ۱۰ بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۶ بورسیه تحصیلی در مقطع لیسانس به خبرنگاران کشور اهدا گردید

پروفیسور جاوید سنگدل مؤسس و رئیس عمومی پوهنتون دنیا در پیام تصویری پیروزی ژورنالیستان را در این برنامه مبارک باد عرض نموده گفت ” خبرنگاران ستون فقرات یک جامعه می باشد که وظیفه دشوار را انجام میدهد در حقیقت ژورنالیستان مکاتب دموکراسی کشور به حساب میروند.”

به گفته آقای سنگدل خبرنگاران صدای رسای مردم هستند و در آبادی کشور نقش اساسی و مهم را ایفامی نمایند.

آقای سنگدل وعده سپرد که برای ژورنالیستان زمینه های بهتری تحصیلی را در آینده فراهم خواهد کرد.

عبدالرحیم سعیدی رییس اجرایی پوهنتون دنیا ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان محفل این اقدام را یک گام بزرگ برای رشد ظرفیت های ژورنالیستان خوانده گفت ” پوهنتون دنیا افتخار دارد که با اعطای ده ها سیت بورسیه تحصیلی کمک بزرگی را در راستای ظرفیت سازی ژورنالیستان انجام داده و به این روند ادامه خواهد داد.

وی افزود: خبرنگاران مدافعان اصلی منافع ملی کشور و صدای بر حق مردم بوده و نقش برجسته­ی در توسعه و انکشاف کشور دارند.

محمد قیس مومند معاون استراتیژی و برنامه های پوهنتون دنیا گفت” دو سال قبل از امروز چندین تن از اعضای خانواده مطبوعات کشور در حادثه ی ناگواری جان های شانرا از دست دادند و روزی سیاه برای خانواده مطبوعات کشور محسوب میشود. اما امروز به پاس همین قربانی ها ما برنامه های مختلف برای خبرنگاران کشور طرح نمودیم که امروز خوشبختانه تفویض تصدیق پذیرش ۳۷ بورسیه ی تحصیلی برای خبرنگاران انجام میشود.

او گفت” گزینش ژورنالیستان در این برنامه بگونه شفاف و عادلانه صورت گرفته است که در بخش ماستری از ۸۰ تن متقاضی ۱۰ تن آنها در این پروسه کامیاب شد.

و در برنامه ی لیسانس ۲۶ تن از ۸ رسانه ی کشور راه یافته اند.

وی افزود: برنامه ی مذکور برای ۵ سال جاری ایجاد گردیده است و کوشش میکنیم که فرصت های هر چه بیشتری را برای خبرنگاران کشور فراهم سازیم.

دانش کړوخیل رئیس آژانس خبری پژواک به نمایندگی از اشتراک کنندگان ضمن سپاس گزاری از پوهنتون دنیا،

این برنامه برای سطح اگاهی خبرنگاران و برای خانواده مطبوعات در بین سال های اخیر یک دست آورد بسیار بزرگ خواند.

خاطره صافی گوینده تلویزیون یک و از اشتراک کنندگان این برنامه این برنامه را فرصت طلایی برای رشد فکری خبرنگاران خواند و از خبرنگاران خواست تا از این فرصت استفاده اعظمی نمایند. در اخیر به ۳۶ تن از خبرنگاران تصدیق پذیرش در مقاطع ماستری و لیسانس تفویض گردید.


38 views0 comments

Commenti


bottom of page