top of page
Search

امضای تفاهم نامه‌های همکاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی


پوهنتون دنیا، با نهاد‌های کورداید و کابل برایت یوت تفاهم نامه‌های همکاری دو جانبه را امضا نمود.

بر مبنای این تفاهم نامه‌ها، نهاد‌های مذکور در زمینه کار آفرینی و راه اندازی آموزش‌های تخصصی و مسلکی کوتاه مدت برای محصلان و فارغ التحصیلان پوهنتون دنیا همکاری نموده و فرصت های کاری برای آنها ایجاد می‌نماید.عبدالرحیم سعیدی رییس اجرایی پوهنتون دنیا حین امضا این تفاهم نامه‌ها، این اقدام را در راستای تغییر بازار کار یک گام مثبت پنداشته گفت" کسب مهارت ها در کنار دانش موجب تغییر اساسی شده و فرصت‌های بی نظیر را در بازار کار جهت به نمایش گذاشتن توانایی‌های فردی به وجود خواهد آورد.

گفتنی است که آموزش‌های تجاری نیز جز این برنامه بوده و ایده‌های ناب تجاری از سوی مؤسسه کورداید تمویل می گردد.

6 views0 comments

댓글


bottom of page