top of page
HOME LEARNING.jpg

پوهنتون دنیا، همچنان این فرصت را برای محصلان خود فراهم نموده تا دروس خویش را به صورت آنلاین از طریق برنامه زوم در خانه  تعقیب نمایند.

در شرایط قرنطین، تمامی صنوف ما به صورت آنلاین برگزار گردیده است و تمامی محصلان ما به صورت آنلاین با پوهنځی های خود در ارتباط بوده اند.

همچنان تمامی برنامه‌های درسی را از طریق سیستم آنلاین نیز می توانید تعقیب کنید.

برای اشترک:

  1. اطمینان حاصل کنید که در سیستم آموزش الکترونیکی حساب کاربری دارید.

  2. نام کاربری و رمز خود را وارد کنید.

  3. به تمامی اطلاعات و داده ها دسترسی پیدا می کنید. شما می توانید با استادان تان در ارتباط بوده و به صورت کاملا آنلاین تمامی برنامه ها را به صورت ویدیویی و صوتی تعقیب کنید.

bottom of page