چگونگی رشد اقتصادی کوریای جنوبی پس از جنگ جهانی دوم طی سمینار آموزشی به بحث گرفته شد

 

روز پنج شنبه مورخ 26 جدی سال 1398، پوهنتون دنیا با همکاری سفارت محترم کوریای جنوبی درکابل سمینار علمی را در تالار کنفرانس این پوهنتون برای محصلین مقاطع لیسانس و ماستری خویش برگزار نمود

دراین سمینار جلالتمأب محترم(Zha Hyoung Rhee) سفیر کوریای جنوبی درکابل پیرامون توسعه اقتصادی کوریای جنوبی پس از جنگ جهانی دوم و جنگ های داخلی 1953 و چگونگی استفاده از چنین تجارب برای توسعه کشور عزیز مان افغانستان، به محصلان معلومات همه جانبه ارایه نمود

برنامه با تلاوت چند آیات از کلام الله مجید و پخش سرود ملی هردو کشور آغاز گردید. متعاقبا، محترم پوهنیار احمد شاه سنگدل رئیس پوهنتون دنیا به سفیر کوریا، هیئت همراه اش و اشتراک کننده گان خوش آمدید گفته مختصرا اهمیت موضوع سمینار را بیان نمود

به تعقیب آن،  جلالتمأب محترم (Zha hyoung rhee) سفیر کوریای جنوبی ضمن تقدیر از کارکردهای پوهنتون دنیا و ستایش از محصلان این پوهنتون، چگونگی رشد اقتصادی کوریای جنوبی پس از ختم جنگ های داخلی آن کشور و نحوه استفاده آن در افغانستان را با اشتراک کننده گان به بحث گرفت

آقای سفیر با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان، جنگ های داخلی کوریای جنوبی را مثال داده گفت ” وضعیت فعلی افغانستان از ابعاد مختلف کاملا مشابه به وضعیت کوریای جنوبی در سال های 1950 تا 1953 است. اما مردم کوریا توانست در کم ترین وقت خود را به کشور بزرگ اقتصادی مبدل سازد

سفیرکوریای جنوبی، زحمت کشی، سرمایه گذاری در بخش تعلیم وتربیه و مامورین خدمات ملکی با تعهد وظرفیت بلند را از بزرگترین عوامل رشد کشورش خوانده گفت ” تخصص، تعهد و صداقت شهروندان، آن کشور را به بلندی های موفقیت می رساند

آقای سفیر، درجریان صحبت هایش از شایستگی وتوانایی مردم افغانستان تمجید نموده خاطرنشان ساخت که مردم افغانستان باید با اخذ تجربه از مردم کوریا جنوبی باید در راستای شگوفایی کشورخویش سرسختانه بکوشند تا کشورخویش را خود کفا ساخته مرفه سازند

آقای سفیر علاوه کرد ” سالهاست مردم افغانستان درجهت ارزش های انسانی خویش می رزمند و قربانی میدهند، کشور کوریای جنوبی در چوکات جامعه جهانی و همه اعضای جامعه بین المللی برای دفاع از مردم افغانستان ماموریت خود را انجام داده و پس از این هم، باید همکاری های خود را بگونه راستین آن ادامه دهند

آقای سفیر، دراخیر گفته هایش به همکاری های یک ملیارد دالری کشورش در عرصه های مختلف به افغانستان اشاره نموده و از ادامه همکاری های خود نیز اطمینان داد

کوریای جنوبی از جمله کشورهای اقتصادی جهان است که درسال 1945 استقلال خود را گرفته و سالهای دراز مدت را درجنگ های طولانی و نفس گیربا کوریای شمالی تجربه کرده است

دوکتور خانم مژگان حسینی رئیس بورد ماستری پوهنتون دنیا از همکاری سفیر محترم کوریای جنوبی ابراز امتنان نموده گفت ” ما در تلاش هستیم تا برنامه های آموزشی بیشتر را تحت نام پنل انتقال تجربه برای بلند بردن سطح آگاهی محصلان راه اندازی نماییم

در اخیربرنامه، تحفه معنوی پوهنتون دنیا و تندیس که ازسوی محصلان این پوهنتون برای آقای سفیر درنظر گرفته شده بود از سوی هیئت رهبری پوهنتون و نماینده گان محصلان به سفیر کوریای جنوبی اهدا گردید

محصلان از برگزاری این سمینارعلمی اظهار خرسندی نموده واز رهبری پوهنتون دنیابابت راه اندازی چنین برنامه های آموزشی ابراز امتنان کرده وخواستار تداوم آن شدند