راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا(COVID-19)


The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

 !پوهنتون دنیا؛ در میان هفتاد نهاد علمی جایگاه نخست را ازآن خود کرد

کنفرانس علمی که در راستای  صلح؛ حمایت ازعلم وتوسعه انسانی از سوی جمهوری اسلامی افغانستان با حضورشخصیت های علمی و مقامات ارشد دولتی درکشوردوست هندوستان برگزار شده بود؛ پوهنتون دنیا توانست درمیان هفتاد نهاد اکادمیک جایگاه نخست را ازآن خود نماید.در این کنفرانس اساتید و نمایندگان علمی هفتاد کشورجهان شرکت نمودند وبرنامه های صلح محور و حمایت ازدانش معاصر را به هدف همسویی وهمگرایی هرچه بیشترمنطقه یی ارایه  کردند. این کنفراس سال یکبار درراستای تقویت روشنگری و صلح  پایداردر یکی از کشور های منطقه برگزار می شود

در پایان کنفرانس استاد قاسم علوی؛ رییس فاکولته اقتصاد دانشگاه دنیا به نمایندگی از این نهادعلمی تفاهم نامه ای همکاری های اکادمیک را با دانشگاه (شارده) هندوستان به امضا رسانید