راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا(COVID-19)


The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

سیمینار علمی؛ پیرامون آلودگی محیط زیست

محیط زیست یکی از عرصه های نهایت مهم در حیات بشر پنداشته می شود و باید در محراق توجه ی نهاد های ذیربط و شهروندان قرار گیرد؛ اما متاسفانه آلودگی های متنوع به ویژه ذرات کاربونی باعث آلودگی هوا شده و زمینه نفس کشیدن را از ما گرفته است در این سیمینار علمی آقای «اسد الله اوریاخیل» عمدتن روی چگونکی حفظ و مراقبت محیط زیست صحبت کرده و راهکار های را ارایه نموده که مبتنی بر آن می توان محیط زیست سالم داشته باشیم