سمینار آموزشی به همکاری سفارت کشور هالند در کابل برای محصلان پوهنتون دنیا تدویریافت.

پنج شنبه 17 دلو 1398، پوهنتون دنیا به همکاری سفارت محترم کشورهالند در کابل سمینار آموزشی را برای محصلان پوهنتون دنیا در تالار این پوهنتون برگزار نمود.

نخست برنامه با تلاوت چند آیات از کلام الله مجید و پخش سرود ملی هر دو کشور آغاز گردید. سپس پوهنیار احمد شاه سنگدل رئیس پوهنتون دنیا به مهمانان و اشتراک کننده گان برنامه خیرمقدم گفته پیرامون موضوع برنامه صحبت نمود.

به تعقیب آن، محترم ارنست نورمن سفیر هالند درکابل پیرامون کشور هالند و چگونگی کمک های  نظامی، اقتصادی و برنامه های انکشافی آنکشور در افغانستان به محصلان معلومات ارائه نموده گفت ” کشور هالند پس از سال 2001 میلادی نقش عمده و مؤثری را در افغانستان بازی کرده و در زمینه های امنیت و بازسازی در برخی ولایات افغانستان فعالیت های گسترده ای را انجام داده است.”

آقای سفیر، در جریان سخنانش روی پروسه صلح و مشکلات عمده فرا راه صلح افغانستان نیز صحبت نمود.  او، صلح را از آرمانهای دیرینه مردم افغانستان خوانده گفت  پروسه صلح باید همه شمول باشد تا ثبات دایمی در افغانستان تآمین گردد. آقای سفیر، به محصلان اطمینان داد که کشورش جهت تآمین ثبات در افغانستان از پروسه صلح  همه شمول در کنار جامعه بین المللی به همکاری خویش ادامه خواهد داد.

آقای سفیر خاطرنشان ساخت که طی یک دوسال اخیر همه از تآمین صلح در افغانستان صحبت نموده و برای استقرار آن تلاش می ورزند اما تجربه جهانی نشان داده است که پروسه صلح همه شمول زمانگیر بوده، و به حوصله مندی بیشتر نیاز دارد.

در ادامه برنامه، محصلان پیرامون  موضوع برنامه پرسش های خویش را مطرح کرده و پاسخ های قناعت بخش از سوی آقای سفیر ارائه گردید.

در اخیر برنامه، تحایف که از سوی ریاست پوهنتون دنیا و محصلان برای آقای سفیر و همراهانش در نظر گرفته شده بود ازسوی هیئت رهبری پوهنتون دنیا به ایشان اهدا گردید.

قابل ذکر است، که کشور شاهی هالند از سال 2001 میلادی تا اکنون میلیون ها  یورو را در بخش های مختلف اعم از سکتور امنیت، صحت، تعلیم وتربیه، انکشاف اقتصادی واجتماعی، و حاکمیت قانون همکاری نموده است که هیئت رهبری پوهنتون دنیا و محصلان این پوهنتون از این همه همکاری های سخاوتمندانه و بشردوستانه حکومت شاهی و مردم هالند اظهار سپاس و قدردانی نمودند.