حسین بخش صفری حریف روسی اش را شکست داد

 

روسیه توانست Figh Nights Global درسازمان،(MMA)  حسین بخش صفری، یکی از ورزشکاران رشته بازی های مختلط رزمی

پیتربرگ، حریف روسی اش، را شکست دهد

او امروز ۲۸ دسمبر (هفتم جدی) این پیروزی را پس از سه روند مبارزه در شهر مسکو کسب کرد

ریکارد رسمی رقابت های صفری، چهار برد و یک باخت است در حالی که حریف روسی اش سه برد و یک باخت دارد

پیتربرگ در وزن ۶۱ کیلوگرام و صفری در وزن ۶۳ کیلوگرام به رقابت پرداختند

قابل یاد اوری است که حسین بخش صفری از جمله محصلین پر افتخار پوهنتون دنیا است که در سایر رقابت های داخلی و منطقوی نیز پیروزی های متعددی را کسب کرده است