راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا(COVID-19)


The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

(تجلیل و گرامی داشت از هشتم مارچ  (روز جهانی همبستگی زنان

هیات رهبری پوهنتون دنیا، طی همایشی هشتم مارچ ( روزجهانی همبستگی زنان) را با حضور فعالان و کنش گران حوزه زن، شخصیت های عدالت خواه و روشنگران طیف های مختلف جامعه تجلیل کرد

در این گرد همآیی که فلسفه اصلی آن را عدالت اجتماعی، برابری، تساوی و مشارکت همگانی (زن و مرد)  درلایه های مختلف جامعه  شکل می داد. سخنرانان صحبت های همه جانبه نموده گفتند: این کلیشه غالبن از سوی سخنرانان در هشتم مارچ تکرار شده است که

 زن نصف پیکر جامعه است، زن مادر است و زن خواهر است) اما این تکرار همواره عاطفی و در حد شعار بوده نه یک امر عملی و معنا دار)

متاسفانه این یک حقیقت اندوهبارو اسفناک است که در جغرافیایی بنام افغانستان خشونت علیه زنان بگونه ای  اعلام شده و اعلام نشده بیداد می کند و دراکثر موارد سنت های نا پسند و حاکمیت تفکرمذکر براین قشر لطیف و اسیب پذیر بشکل بی رحمانه حکومت نموده و در حال حاضر در بسا موارد  این حاکمیت نیز ادامه دارد

درپایان این همایش  پوهنیار احمد شاه سنگدل،  ضمن تقدیر از کار نامه های علمی محصلین ممتاز این دانشگاه تاکید بر عدالت اجتماعی و نقش معنا دار زنان دربخش های مختلف جامعه شد