راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا(COVID-19)


The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

بازدید هیِات محترم مجلس سناُ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جلالتمآب محترم فضل هادی مسلميار، رئيس مجلس سنا از پوهنتون دنيا و لیسه عالی خصوصی دنیا

روز چهار شنبه، مورخ ١٥/ ١ /١٣٩٧ جلالتمآب محترم فضل هادی مسلميار رئيس مجلس سنا با شماری از سناتوران (کمیسیون تحصیلات عالی ، معارف وامور دینی) اين مجلس، ضمن بازديد ازبخش های مختلف،پوهنتون دنيا، ولیسه عالی خصوصی دنیا را يك نهاد معتبر علمي در كشور دانسته، تلاش های هيات رهبری اين كانون اكادميك را در راستای توسعه انسانی و حمايت از علم و دانش در خور تحسين و ستايش پنداشت.رئيس مجلس سنا طی صحبتی با اساتيد و محصلين این پوهنتون گفت: بدون ترديد دنيا يكی از كانون های معتبرعلميست که مبتنی براصول و معيار های ملی و بين المللی فعاليت ميكند. اين برای ما بزرگ ترين نعمت است كه پوهنتون چون دنيا را با ويژگی های علمی اش در كشور داريم و برای شما شاگردان و محصلين عزیز نيز بزرگترين فرصت است كه در دنيا مصروف فراگيری آموزش های علمی هستيد. همچنان رئيس مجلس سنا به نمایندگی از هیات همراه  حمایت خویش را از این مجتمع  علمی در سطوح مختلف اعلام نمود و برای صنوف حقوق وعده سپرد که می توانند از جریان کار مجلس سنا در بخشهای مختلف بشمول تصویب قوانین ومقرره ها و نظارت ازعملکرد مقامات ارشد حکومتی دیدن نموده در جلسات رسمی آن اشتراک نمایند. برعلاوه ضمن تقدیر از تعدادی استادان و مدیریت لیسه عالی خصوصی دنیا وعده دادند که از کارکرد تمام استادان لیسه متذکره تقدیر می نمایند. در پايان؛ رئيس صاحب مجلس سنا و هيات همراه شان به شاگردان ومحصلین توصیه نمودند که به حیث آینده سازان کشور از این فرصت عالی استفاده اعظمی نمایند و از اساتيد و شورای علمی نهادهای متذکره در خواست نمودند تا در جهت گسترانيدن دامنه علم و دانش از هيچ گزينه ای دريغ نورزند؛ زيرا يگانه راه بيرون رفت از چالش ها و اشتغال بحران های مختلف در كشور مشعل نمودن چراغ علم و دانش وتربیت سالم است