اطلاعیه

قابل توجه تمامی محصلین پوهنتون دنیا؛

قرار است، سمینار آموزشی تحت عنوان “میتودولوژی و روش های عمده تیزس و مونوگراف نویسی” ازسوی بورد ماستری پوهنتون دنیا برگزار گردد.

 بنأ از تمامی محصلین سمستر دوم، سوم و چهارم مقطع ماستری ومحصلین پوهنځی های اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دنیا تقاضا می  گردد تا در این سمینار مهم آموزشی اشتراک نمایند.

روز: پنج شنبه، مورخ 19 جدی سال 1398/ 9 جنوری 2020 م

زمان: از ساعت 3:00 بعد ازظهر الی 5:00 شام

مکان: تالار کنفرانس پوهنتون دنیا

سخنران:محترم دوکتور هدایت صدیقی

جهت معلومات بیشتر به شماره تماس0791880880 به تماس شوید.