The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

یک‌صد و پنجاهمین سالگشت تولد محمود طرزی پدر ژورنالیزم افغانستان

 

نشست مقدماتی نکوداشت از یکصد و پنجاهمین سالروز تولد محمود طرزی، با حضور جمع کثیری از اربابان جراید، فرهنگیان، سیاستمداران و طرزی شناسان به اهتمام مجموعه فرهنگی پوهنتون دنیا تدویر شد.

در آغاز نشست داکتر سید مخدوم رهین رئیس پوهنتون یومف سویس و احمدشاه سنگدل رئیس پوهنتون دنیا درباره‌ي ابعاد گوناگون زندگی و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این بزرگ‌مرد اندیشه و فرهنگ درنگ نموده، محمود طرزی را از جمله پیشکسوت‌های علوم سیاسی، اجتماعی جنبش روشنفکری و روزنامه‌نگاری در کشور خوانند.

همچنان از وی به‌عنوان مرد مبارز که با سلاح قلم در برابر جهل، تاریکی و عقب ماندگی این دو پدیدۀ نا خجسته  رزمیده و برانگیزنده پویش جامعه به سمت نوگرایی شد، یاد نمودند.

به گفته سخنرانان، طرزی عوامل اصلی عقب‌افتادگی کشور را در فراموشی آموزش و دانش‌اندوزی می‌دانست و در آثارش پیوسته به همبستگی، برادری، صداقت، راستی و امانت‌داری تأکید می‌کرد.

در این نشست به‌منظور پیش برد کار کردهای مقدماتی تدویر این سمینار یک کمیته هفت نفری، متشکل از استادان و دانشمندان تعیین شد.

در این نشست تأکید شد تا علاقه‌مندانی  که خواهان‌اند پژوهش‌های خویش را به این مناسبت ارائه بدارند تا پیش از برگزاری سمینار به ریاست پوهنتون دنیا مراجعه نمایند.