News & Events

News & Events


  • بدون تردید علم و دانش در افغانستان در August 7, 2018 بدون تردید علم و دانش در افغانستان در بدون تردید علم و دانش در افغانستان در درازنای بیش از ۳ دهه پسین دستخوش دگرگونی‌های سترگی گردیده است؛ عدم ثبات سیاسی و جنگ‌های نیابتی در کشور باعث شد تا زیرساخت‌های مختلف اقتصادی، معیشتی و علمی کشور با فرازوفرودهای مختلفی همراه باشد که در این راستا متأسفانه بیشترین ...
  • !پوهنتون  دنیا٬ بار دیگر افتخار آفرید July 8, 2018 !پوهنتون  دنیا٬ بار دیگر افتخار آفری پوهنتون نیا٬ به مثابه یک نهاد معتبرعلمی٬ طی یک دهه پسین پیوسته تلاش نموده؛ تا مبتنی برمعیار های ملی و بین المللی در راستای شکل گیری فضای اکادمیک و انتقال تجربه نوین به کشور گام های روشنگر و رهیاتی را بردارد. در تازه ترین مورد٬ پوهنتون دنیا توانست افتخار دریافت ...
  • بازدید هیِات محترم مجلس سناُ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جلالتمآب محترم فضل هادی مسلميار، رئيس مجلس سنا از پوهنتون دنيا و لیسه عالی خصوصی دنیا April 5, 2018 بازدید هیِات محترم مجلس سناُ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جلالتمآب محترم فضل هادی مسلميار، رئيس مجلس سنا از پوهنتون دنيا و لیسه عالی خصوصی دنیا روز چهار شنبه، مورخ ١٥/ ١ /١٣٩٧ جلالتمآب محترم فضل هادی مسلميار رئيس مجلس سنا با شماری از سناتوران (کمیسیون تحصیلات عالی ، معارف وامور دینی) اين مجلس، ...
  • حکم وزارت محترم تحصیلات عالی؛ مبنی بر توزیع دیپلوم به محصلین پوهنتون دنیا March 15, 2018   حکم وزارت محترم تحصیلات عالی؛ مبنی بر توزیع دیپلوم به محصلین پوهنتون دنیا
  • (تجلیل و گرامی داشت از هشتم مارچ  (روز جهانی همبستگی زنان March 8, 2018 (تجلیل و گرامی داشت از هشتم مارچ  (روز جهانی همبستگی زنان هیات رهبری پوهنتون دنیا، طی همایشی هشتم مارچ ( روزجهانی همبستگی زنان) را با حضور فعالان و کنش گران حوزه زن، شخصیت های عدالت خواه و روشنگران طیف های مختلف جامعه تجلیل کرد در این گرد همآیی که فلسفه اصلی آن را عدالت اجتماعی، برابری، تساوی ...
  • سیمینار علمی؛ پیرامون آلودگی محیط زیست February 4, 2018 سیمینار علمی؛ پیرامون آلودگی محیط زیست محیط زیست یکی از عرصه های نهایت مهم در حیات بشر پنداشته می شود و باید در محراق توجه ی نهاد های ذیربط و شهروندان قرار گیرد؛ اما متاسفانه آلودگی های متنوع به ویژه ذرات کاربونی باعث آلودگی هوا شده و زمینه نفس کشیدن را از ما گرفته است در ...
  • مجتمع علمی دنیا January 22, 2018 مجتمع علمی دنیا دنیای ما؛ فکر ما جلسه ای دفاعیه پایان نامه های مقطع ماستری در این جلسه هیات داور سوالات علمی – تحقیقی خویش را پیرامون چگونگی روش های تحقیق؛ سوالات اساسی؛ فرعی؛ فرضیه های تحقیق ودرکل نحوه کارکرد محصلین را مورد نقد و ارزیابی   قرار داده؛ رهنمود های لازم علمی را جهت بارو شدن امور پژوهشی ...
  • !پوهنتون دنیا؛ در میان هفتاد نهاد علمی جایگاه نخست را ازآن خود کرد December 26, 2017  !پوهنتون دنیا؛ در میان هفتاد نهاد علمی جایگاه نخست را ازآن خود کرد کنفرانس علمی که در راستای  صلح؛ حمایت ازعلم وتوسعه انسانی از سوی جمهوری اسلامی افغانستان با حضورشخصیت های علمی و مقامات ارشد دولتی درکشوردوست هندوستان برگزار شده بود؛ پوهنتون دنیا توانست درمیان هفتاد نهاد اکادمیک جایگاه نخست را ازآن خود نماید.در این کنفرانس ...
  • !سمینارعلمی پیرامون جهانی شدن December 14, 2017 !سمینارعلمی پیرامون جهانی شدن جهانی شدن یک نگرش و رویکرد جدید یست که با گذشت هر روز دامنه اش گسترش می یابد پوهنتون دنیا به مثابه یک کانون معتبرعلمی؛ سمیناری را تحت عنوان«جهانی شدن» برای محصلین مقطع ماستری اش برگزار کرد. داکتر محمد حلیم تنویر که سخنران این سمینار بود؛ جهانی شدن را چشم اندازی بسوی گفتگوی ...
  • !افتخارآفرین افغانستان؛ حسین بخش صفری از سوی پوهنتون دنیا تقدیر شد December 10, 2017 !افتخارآفرین افغانستان؛ حسین بخش صفری از سوی پوهنتون دنیا تقدیر شد !حسین بخش صفری؛ ازجوانان پرتلاش ومستعد باردیگر برای افغانستان افتخار آفرید مسابقاتی که در رشته ورزشی «جوجیستو» در کشور دوست ترکمنستان برگزار شده بود؛ حسین بخش صفری در وزن ۶۲ کیلوگرام توانست مدال طلا را در سطح آسیا از آن خود نماید.  هیأت رهبری ...