news

! اشتراک رییس پوهنتون دنیا در جشن 24 سالگی استقلال تاجیکستان

! اشتراک رییس پوهنتون دنیا در جشن 24 سالگی استقلال تاجیکستان بیست و چهارمین جشن استقلال تاجیکستان با اشتراک جرگه فراوانی از فرهنگیان و سیاسیون دو کشور در شهر کابل برگزار شد در مراسمی که در سفارت این کشور و به فراخور استقلال آن کشور برگزارشده بود، احمدشاه سنگدل رییس پوهنتون دنیا، در گفتگویی صمیمی با سفیر کشور تاجیکستان مقیم ... Read More »

سفر ۱۰روزه هیئت اعزامی انجمن دوستی افغان- چین به شهرهای بجنگ، شانگهای و گوانژو

سفر ۱۰روزه هیئت اعزامی انجمن دوستی افغان- چین به شهرهای بجنگ، شانگهای و گوانژو در این سفر که به سرپرستی سید مخدوم رهین، رئیس پوهنتون یومف سویس در افغانستان و معاونت پوهنیار احمدشاه سنگدل رئیس پوهنتون دنیا انجام شد، بنیادیترین موضوع این سفر را چگونگی روابط اکادمیک میان دو کشور افغانستان و چین به خود اختصاص داده بود سفیر کبیر ... Read More »

داکتر سید مخدوم رهین وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان

داکتر سید مخدوم رهین وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان . داکتر سید مخدوم رهین وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان؛ با سالها ورزیدگی و درک وافر از سرد و گرم روزگار، با انبوهی از تجربه، این بار با وظیفه ای دیگر قد راست نمود و با پذیرش ریاست پوهنتون یومف سوئیس، نمایندگی افغانستان، ... Read More »

اشتراک بانوی نخست کشور در سمینار تجلیل از یکصد و پنجاهمین سال تولد محمود طرزی، در پوهنتون دنیا

اشتراک بانوی نخست کشور در سمینار تجلیل از یکصد و پنجاهمین سال تولد محمود طرزی، در پوهنتون دنیا به ابتکار مجمع علمی دنیا از یکصد و پنجاهمین سال زادروز علامه محمود طرزی بانام ( زندگی و افکار محمود طرزی، دیروز، امروز و فردا) تجلیل شد بیتردید تجلیل و گرامی داشت از شخصیتهای بزرگ معنوی، علمی، فرهنگی و مصلحان بزرگ، یک ... Read More »

مجمع علمی دنیا ” پوهنتون دنیا، یومف و پیشگام” ميزبان سفير چين در كابل بودند!

!مجمع علمی دنیا ” پوهنتون دنیا، یومف و پیشگام” ميزبان سفير چين در كابل بودند مجمع علمی دنیا در حالی از شصتمین سال پایه‌گذاری روابط سیاسی افغانستان و جمهوری مردم چین تجلیل به عمل آورد که عده کثیری از شخصیت‌های علمی، سیاسی و فرهنگی دو کشور در تالار همایش‌های این مجمع حضور داشتند. در نخست، محفل با نشر سرود ملی ... Read More »

پوهنتون دنیا از سوی نائب اول مجلس بزرگان افغانستان تقدیر ش

پوهنتون دنیا از سوی نائب اول مجلس بزرگان افغانستان تقدیر شد محترم الحاج محمد علم ایزدیار با ابراز سپاس از خدمات بیشائبه و همهجانبه پوهنتون دنیا گفت: این نهاد تحصیلی یکی از بهترین پوهنتون های خصوصی است که موفق بوده است از آغاز تأسیس تا اکنون بیش از 6000 هزار تن از جوانان این کشور را تحت پوشش و آموزش ... Read More »

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور، در این دیدار کارگزاران و برخی از استادان خارجی مجمع علمی دنیا ( مایکل اکریب، مارکس، فیلیپ جانسون و ساموئل وی) که به فراخوان حامد کرزی و میهمانی نان چاشت ایشان انجام شد در کنار تمام مسایل سیاسی و فرهنگی که از ... Read More »

یک‌صد و پنجاهمین سالگشت تولد محمود طرزی پدر ژورنالیزم افغانستان

یک‌صد و پنجاهمین سالگشت تولد محمود طرزی پدر ژورنالیزم افغانستان   نشست مقدماتی نکوداشت از یکصد و پنجاهمین سالروز تولد محمود طرزی، با حضور جمع کثیری از اربابان جراید، فرهنگیان، سیاستمداران و طرزی شناسان به اهتمام مجموعه فرهنگی پوهنتون دنیا تدویر شد. در آغاز نشست داکتر سید مخدوم رهین رئیس پوهنتون یومف سویس و احمدشاه سنگدل رئیس پوهنتون دنیا درباره‌ي ... Read More »