پوهنیار احمد شاه سنگدل، رئیس پوهنتون دنیا با مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخله ج.ا.ا دیدار کرد

این دیدار که قبل از ظهر امروز(سه شنبه)  در دفترکارآقای سنگدل صورت گرفت. ابتدا پوهنیار سنگدل پیرامون دستآورد های اخیر مجمع علمی دنیا توضیحات همه جانبه داده گفت: دنیا بر مبنای یک استراتزی علمی از قبل تعریف شده با گذشت هر روز دست آورد های گسترده را از ان خود نموده و در میان ساختار های علمی و اکادمیک افغانستان جایگاه ویژه ی را دارا می باشد. آقای پتنگ ضمن تائید نمودن سخنان رئیس  پوهنتون دنیا به صراحت  گفت: واقعا  دنیا مطابق معیار های بین المللی رسالتمند کار می کند. دنیا همان طوریکه شعار میدهد فراتر از ان عمل نیز میکند. حالا دیگر دنیا نتها که در خانه های مردم جا پیدا کرده بل در مغز هر افغان و دانشورز هم حک شده است