The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

!پوهنتون  دنیا٬ بار دیگر افتخار آفری

پوهنتون نیا٬ به مثابه یک نهاد معتبرعلمی٬ طی یک دهه پسین پیوسته تلاش نموده؛ تا مبتنی برمعیار های ملی و بین المللی در راستای شکل گیری فضای اکادمیک و انتقال تجربه نوین به کشور گام های روشنگر و رهیاتی را بردارد. در تازه ترین مورد٬ پوهنتون دنیا توانست افتخار دریافت سه  اعتبار دهی وسند تصدیق کیفیت را ازمعتبر ترین نهاد های اعتبار دهی جهانی؛  البته بعد از شش سال ارزیابی و بازید هیات های ذیصلاحیت نهادهای مذکور  (ACBSP,IACBE,ASIC)

بدست بیاورد.

در محفلی که بدین مناسبت برگزار شده بود.  لعل پادشاه آزمون٬ مشاور ارشد علمی – فرهنگی رییس جمهور٬ پیام رییس جمهوری را قراءت نموده گفت: واقعن پوهنتون دنیا یکی ازمعتبر ترین نهاد های علمی است که طی یک دهه کارنامه اش دست های بی سابقه ای را در حوزه تحصیلات عالی کشور بدست اورده است.  این دست آورد را جلالتماب محمد اشرف غنی٬ رییس جمهور به هیات رهبری پوهنتون دنیا٬ اساتید و محصلین این نهاد اکادمیک تبریک گفته از بارگاه ایزد منان موفقیت های روز افزون شان را خواهان است.  پوهنمل دکتور نجیب الله عمری٬ وزیر تحصیلات عالی و پوهاند حاجی نعیمی ٬ رییس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی که به عنوان مسوولین ارشد وزارت محترم تحصیلات عالی در محفل شرکت و سخنرانی داشتند. پوهنتون دنیا را یکی از معیاری ترین پوهنتون های کشور خوانده  دریافت سه سند اعتبار دهی را به مسوولین و محصلین دنیا مبارک باد گفتند. آقای عمری افزود: آنان که در دنیا مصروف فراگری آموزش های عالی اند. انتخاب شان نهایت دقیق بوده و با دست پر از دنیا فارغ خواهند شد. محصلین گران ارج شما از محصلان سعادتمند استید که از مزایای علمی دنیا مستفید می شوید. آرزو دارم سایر نهاد های علمی روند اعتبار دهی و ارتقای کیفیت را در سرخط کاری شان قرار دارده شاهد تکرار این روز ها واین دستآورد ها در خانوده تحصیلات عالی باشم.

پوهاند حاجی نعیمی ٬ رییس تضمین کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی به نوبه خود دریافت مدارک اعتباردهی پوهنتون دنیا را یک دست آورد سترگ برای جامعه علمی کشور دانسته گفت: با بدست آورن این چنین مدارک محصلین دنیا می توانند در معتبرترین نهاد های علمی جهان به فراگیری تحصیلات عالی خویش ادامه دهد.

 محفل با عکس جمعی و این شعار پایان یافت

ما گام به گام به سوی آینده متفاوت می رویم؛  دنیا تجربه علوم معاصر