الحاج باتور دوستم رییس شورای مرکزی حزب ج.م.ا.ا با جنرال احمد شاه سنگدل رییس پوهنتون دنیا و دوکتور زهرا محمدیان استاد دانشگاه در کابل ملاقات کرد در این دیدار طرفین با اشاره به اوضاع تحصیلی جوانان و علاقمندی این قشر برای کسب دانش، روی بهبود فضای تحصیلی به جوانان بحث و تبادل نظر کردند

     
0

You may also like

دیدار هیات رهبری مجمع علمی دنیا و یومف با وزیر تحصیلات عالی و شماری از نمایندگان مجلس کشور سینگال
برسی وضعیت تدریسی پوهنتون دنیا از طرف هیات وزارت تحصلات عالی
چهارمین نمایشگاه تحصیلی پوهنتون های

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *