برسی وضعیت تدریسی پوهنتون دنیا از طرف هیات وزارت تحصلات عالی

0

You may also like

دیدار هیات رهبری مجمع علمی دنیا و یومف با وزیر تحصیلات عالی و شماری از نمایندگان مجلس کشور سینگال
چهارمین نمایشگاه تحصیلی پوهنتون های
ديدار با ريس دانشگاه دنيا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *